eKomunikacija

eKomunikacija CRM je web aplikacija za upravljanje klijentima, u potpunosti na hrvatskom jeziku, prilagođena manjim i srednjim tvrtkama.

Aplikacija se nalazi online, stoga je dostupna u svakom trenutku sa svakog računala i putem svakog web browsera. Možemo reći da je eKomunikacija online servis koji može servirati više tisuća tvrtki.

Osim što pomaže u vođenju kontakata, planiranju zadataka i komunikaciji s klijentom, omogućava vođenje izlaznog knjigovodstva, izradu ponuda te fakturiranje.

CRM sadrži 6 modula koji su potrebni kako bi aplikacija bila praktična za korištenje: