Kako dodati novog korisnika?

Novog korisnika možete dodati klikom na gumb “Dodaj” te odrediti razinu prava običan user, administrator ili superadministrator.