Koja je razlika između korisnika, administratora i superadministratora?

Razlika između korisnika, administratora i superadministratora je u razini prava i ovlaštenja unutar aplikacije.

Superadministrator je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • kreiranje, onemogućavanje ili brisanje korisnika sustava
 • postavljanje ovlasti svakom pojedinom korisniku sustava
 • definiranje korisničkog imena, lozinke i e-maila
 • definiranje proizvoda
 • kreiranje grupa
 • brisanje kontakta
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar svih kontakata
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje zadataka
 • ažuriranje/brisanje komunikacije
 • ažuriranje/brisanje ponuda
 • import/export kontakata u excel
 • ažuriranje/brisanje/izrada ponuda
 • ažuriranje/izrada računa
 • ažuriranje/izrada storno računa

Administrator je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • dodavanje novog kontakta
 • brisanje kontakta samo ako nemaju ponude i račune
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar svih kontakata
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje zadataka
 • ažuriranje/brisanje komunikacije
 • import/export kontakata u excel
 • ažuriranje/brisanje/izrada ponuda
 • ažuriranje/izrada računa
 • ažuriranje/izrada storno računa

Korisnik je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • dodavanje novog kontakta
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar vlastitog kontakta
 • izrada ponuda
 • izrada računa
 • izrada storno računa