Koliko su sigurni podaci na eKomunikacija serveru?

Baza podataka aplikacije je izdvojena na poseban server te povezana posebnim sigurnosnim kanalom.

Za sve pohranjene podatke se jednom dnevno radi sigurnosna kopija koja se čuva minimalno 30 dana.

Ulaz u aplikaciju je zaštićen dvostrukom sigurnosnom provjerom:

  1. Zaporkom korisnika koja je pohranjena kriptirana jednosmjernim MD5 sigurnosnim algoritmom.
  2. Captcha za provjeru čovjeka čiji se kod drži u memoriji servera te nije dostupan napadačima.

Svako pozivanje bilo kojeg modula aplikacije prolazi svaki put kroz jedinstvenu točku provjere autoriziranosti koja reagira na svaku neovlaštenu akciju.