Modul Administracija

Administracija unutar eKomunikacije služi administratoru koji ima potpunu kontrolu nad sustavom i omogućava sljedeće:

 • kreiranje, onemogućavanje ili brisanje korisnika sustava
 • postavljanje ovlasti svakom pojedinom korisniku sustava
 • definiranje korisničkog imena, lozinke i e-maila
 • definiranje proizvoda
 • kreiranje grupa

Modul “Administracija” podijeljen je na 3 razine: superadministrator, administrator i korisnik.

Superadministrator je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • kreiranje, onemogućavanje ili brisanje korisnika sustava
 • postavljanje ovlasti svakom pojedinom korisniku sustava
 • definiranje korisničkog imena, lozinke i e-maila
 • definiranje proizvoda
 • kreiranje grupa
 • brisanje kontakta
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar svih kontakata
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje zadataka
 • ažuriranje/brisanje komunikacije
 • ažuriranje/brisanje ponuda
 • import/export kontakata u excel
 • ažuriranje/brisanje/izrada ponuda
 • ažuriranje/izrada računa
 • ažuriranje/izrada storno računa

Administrator je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • dodavanje novog kontakta
 • brisanje kontakta samo ako nemaju ponude i račune
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar svih kontakata
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje zadataka
 • ažuriranje/brisanje komunikacije
 • import/export kontakata u excel
 • ažuriranje/brisanje/izrada ponuda
 • ažuriranje/izrada računa
 • ažuriranje/izrada storno računa

Korisnik je ovlašten za sljedeće akcije unutar aplikacije:

 • dodavanje novog kontakta
 • pregledavanje kontakata drugog korisnika i upisivanje zadataka i komunikacije
 • ažuriranje/brisanje podataka unutar vlastitog kontakta
 • izrada ponuda
 • izrada računa
 • izrada storno računa

Upravljanje administracijom odgovoran je posao stoga je preporuka da ga obavlja samo superadministrator koji će imati potpunu kontrolu nad kontaktima i ostalim korisnicima. Moći će pratiti sve što se događa sa potencijalnim i postojećim klijentima u svakom trenutku i na vrijeme reagirati ukoliko bude potrebno. Praćenje klijenata je vrlo važno za svaku tvrtku obzirom da to izravno utječe na prodaju proizvoda ili usluga, a ujedno je važno nadgledati prodajne timove te raditi na njihovoj efikasnosti i produktivnosti.