Modul Komunikacija

S modulom komunikacija možete po datumima voditi svu evidenciju razgovora sa vašim klijentima. Uvidom u komunikaciju lakše ćete se prisjetiti što ste u kojem trenutku razgovarali sa vašim klijentima, a vaš će vam nadređeni moći dati sugestiju kako biste eventualno mogli poboljšati odnose sa stalnim, ali i potencijalnim klijentima.

eKomunikacija: modul komunikacija

Modul komunikacija daje vam smjernice koje će vam pomoći u građenju kvalitetnih odnosa sa klijentima i što je najvažnije znati ćete u svakom trenutku što možete svome klijentu ponuditi kao sljedeći proizvod/uslugu jer vam upravo taj modul omogućuje praćenje želja i potreba klijenata.

Razgovori unutar modula sortirani su kronološki te sva komunikacija koju ste vodili sa klijentom ostaje zapisana u bazi uz točan datum i sat razgovora te se bilježi sa kojom kontakt osobom ste u datom trenutnku razgovarali.

Modul “Komunikacija” omogućava vam sljedeće:

  • zapisivanje komunikacije prema datumu i vremenu
  • dodjeljivanje kontakt osobe sa kojom ste obavili razgovor
  • pregled svih obavljenih razgovora
  • uređivanje komunikacije
  • brisanje komunikacije