Što je to komunikacija?

Komunikacija je evidencija razgovora sa vašim klijentima. Svaki obavljeni telefonski razgovor, poslan ili zaprimljen e-mail ili dokument koji ste dobili putem fax uređaja možete evidentirati unutar tog modula. Komunikacija pripada određenom klijentu te se sva posljednja komunikacija evidentira na naslovnoj stranici aplikacije.