Što se događa kad obrišem korisnika?

S obzirom da su ponude, računi, kontakti i taskovi povezani s korisnicima … [više]

Možemo li instalirati eKomunikaciju na svoj server?

Trenutno, online sustav eKomunikaciju nije moguće instalirati na vlastiti … [više]

Koja je razlika između korisnika, administratora i superadministratora?

Razlika između korisnika, administratora i superadministratora je u razini prava … [više]

Kako dodati novog korisnika?

Novog korisnika možete dodati klikom na gumb "Dodaj" te odrediti razinu prava … [više]

Što su to proizvodi?

Tab "Proizvodi" su povezani sa tabom "Kategorije". Uz pomoć tog taba određujete … [više]

Što su to kategorije?

Tab "Kategorije" predstavlja tzv. tagove koje sami kreirate unutar aplikacije. … [više]

Kako izvesti kontakte iz eKomunikacije?

Kontakti se izvoze iz eKomunikacije klikom na modul Kontakti te klikom na gumb … [više]

Kako uvesti kontakte u eKomunikaciju?

Kontakti se uvoze u eKomunikaciju klikom na modul Kontakti te klikom na gumb … [više]