Pohrana podataka

Baza podataka aplikacije je izdvojena na poseban server te povezana posebnim … [više]

Koliko su sigurni podaci na eKomunikacija serveru?

Baza podataka aplikacije je izdvojena na poseban server te povezana posebnim … [više]