Modul Zadaci

S modulom Zadaci možete saznati kada treba kontaktirati pojedinog klijenta te u svakom trenutku možete vidjeti što je s njim komunicirao neki kolega.

Popis zadataka

Popis zadataka

U modul je ugrađena tražilica u kojoj se mogu pretražiti svi aktivni zadaci tj. taskovi.

Modul “Zadaci” omogućava vam sljedeće:

  • sortiranje zadataka tj. taskova po djelatniku i datumu
  • pregled aktualnih zadataka tj. taskova
  • pregled svih zadataka tj. taskova
  • označavanje zadataka tj. taskova različitim bojama radi lakšeg snalaženja (npr. crveno označeni istekli zadaci)
  • unos informacija sa zadnjeg poziva ili sastanka
  • definiranje zadataka tj. taskova za određeni datum
  • dodjeljivanje zadataka tj. taskova odsutnom kolegi
  • uređivanje zadatka tj. taskova
  • brisanje zadatka tj. taskova